Analiza danych

width=300Analizę danych przeprowadzono przy użyciu procesu podobnego do analizy szkieletowej, co pozwoliło na uwzględnienie zarówno priorytetowych, jak i pobocznych tematów. Proces ten obejmował odczyt i ponowne odczytanie danych oraz pojawiające się motywy odnotowane wraz z priorytetowymi tematami przy użyciu stałego podejścia porównawczego. Fazy ​​zapoznawania się i indeksowania doprowadziły do ​​opracowania ram tematycznych, omówionych i uzgodnionych między autorami. Ta struktura została wykorzystana do ekstrakcji danych, mapowania i interpretacji. A tematy priorytetowe wynikające z celów były zdarzeniami klinicznymi, które spowodowały zaburzenia emocjonalne; Psychologiczny i fizyczny efekt tych wydarzeń; oraz wydarzenia w pracy naruszające relacje osobiste. Wschodzące tematy (nie zgłoszono tutaj) to pozytywne doświadczenia w ramach ED; Wpływy kulturowe na doświadczenia; oraz profesjonalna pomoc i wsparcie. 
[patrz też: olx knurów, uj cm, patofizjologia cmuj ]