Badania nad mechanizmem supresji hiperbilirubinemii przez Sn-protoporfiryna. Hamowanie utleniania hemu i produkcji bilirubiny.

Syntetyczny analog hemu, protoporfiryna, jest silnym konkurencyjnym inhibitorem hemowej oksygenazy, enzymu ograniczającego szybkość degradacji hemu do pigmentu żółciowego i może całkowicie tłumić hiperbilirubinemię u noworodków oraz znacząco obniżyć poziom bilirubiny w osoczu w różnych okolicznościach u zwierząt doświadczalnych. i człowiek. Aby dokładniej zbadać mechanizm, za pomocą którego metaloporfiryna zmniejsza poziom bilirubiny in vivo, zbadaliśmy jej wpływ na wytwarzanie bilirubiny u szczurów z kaniulą dróg żółciowych, w której wiadomo, że bilirubina pochodząca z katabolizmu hemu jest szybko wydalana z żółcią. Po podaniu Sn-protoporfiryny (10-50 mumoli / kg masy ciała) następowało szybkie (w ciągu około godziny) i utrzymujące się (do co najmniej 18 godzin) zmniejszenie wydajności bilirubiny do poziomów 25-30% poniżej poziomów wydajności bilirubiny u zwierząt z przetoką kontrolną. Metaloporfiryna nie miała wpływu na przepływ żółci ani na wydzielanie żółci z kwasów żółciowych. Infuzje hemu, które są pobierane głównie w hepatocytach lub uszkodzonych przez ciepło erytrocytach, które są pobierane w komórkach siateczkowo-śródbłonkowych, powodowały wyraźny wzrost wydajności bilirubiny u żółci u zwierząt kontrolnych; wzrosty te zostały całkowicie powstrzymane lub znacznie zmniejszone przez podawanie Sn-protoporfiryny. Natomiast metaloporfiryna nie zmienia wysokich poziomów bilirubiny w osoczu i żółci, które uzyskano w oddzielnych doświadczeniach przez ciągły (16 godz.) Wlew nieskoniugowanej bilirubiny do szczurów z kanałem żółciowym. Tak więc, Sn-protoporfiryna nie wywiera większego wpływu na metabolizm wstępnie wytworzonej bilirubiny. Aktywność oksygenazy hemowej była znacząco zmniejszona w preparatach mikrosomalnych z wątroby, śledziony i nerek w tych eksperymentach, w stopniu porównywalnym ze spadkiem obserwowanym u nienaruszonego szczura. Wykazaliśmy również, że znaczna część (19-35%) dawki protoporfiryny Sn jest natychmiast wydalana z żółcią i że przebieg w czasie wydalania z żółcią tego związku w większym stopniu odzwierciedla stężenie metaloporfiryny w osoczu, które gwałtownie spada, niż stężenia w wątrobie, które są znacznie bardziej trwałe. Wyniki te wskazują, że Sn-protoporfiryna zasadniczo zmniejsza in vivo produkcję bilirubiny z degradacji endogennego, jak również egzogennego hemu u szczura. Ponadto to hamujące działanie syntetycznej metaloporfiryny na wytwarzanie bilirubiny występuje zarówno w hepatocytach, jak i komórkach siateczkowo-śródbłonkowych, które są głównymi miejscami w tkankach do tworzenia bilirubiny. W innych badaniach ustaliliśmy, że blokada hemo-oksygenazy przez Sn-protoporfiryna prowadzi do wyraźnego i szybkiego wydalania hemu do żółci, prawdopodobnie z powodu syntetycznego metabolizmu do pigmentu żółciowego i udostępnienia go do wydalenia przez układ żółciowy do jelita. badania silnie sugerują, że Sn-protoporfiryna zmniejsza hiperbilirubinemię u zwierząt i ludzi poprzez hamowanie produkcji pigmentu żółciowego in vivo, oraz że jej główny sposób działania obejmuje silne i utrzymujące się konkurencyjne hamowanie hematoksyliny
[podobne: badanie densytometryczne, babka płesznik opinie, badanie mykologiczne ]