Komórki cytokeratynowe w szpiku kostnym i przeżycie pacjentów z rakiem piersi w stadium I, II lub III ad 7

Wyniki analizy jednowariackiej i wieloczynnikowej. Przeprowadziliśmy analizę regresji wielokrotnej Cox, aby ustalić, czy obecność mikroprzerzutów w szpiku kostnym była istotnym predyktorem wolności od przerzutów odległych i całkowitego przeżycia, niezależnego od wieku, statusu menopauzalnego, wielkości guza, stopnia złośliwości nowotworu, statusu receptora estrogenu, i status węzłów chłonnych. Aby kontrolować interakcje związane z leczeniem układowym, stratyfikowaliśmy dane zgodnie z zastosowaniem terapii adjuwantowej. Nie zidentyfikowano żadnego niezależnego czynnika, który przewidywałby wznowę lokoregionalną. W przeciwieństwie do tego, mikroprzerzuty szpiku kostnego, receptory estrogenu i przerzuty do węzłów chłonnych były niezależnymi czynnikami prognostycznymi zarówno nawrotów jak i odległych przerzutów oraz śmierci związanej z rakiem (Tabela 2). W analizie wieloczynnikowej skutki wszystkich czynników ryzyka znacznie się zmniejszyły, z wyjątkiem efektu występowania okultystycznych przerzutów (tabela 2). Dyskusja
W badaniach nad hematogennym rozsiewaniem komórek raka sutka stosowaliśmy przeciwciało monoklonalne (A45-B / B3), które wiąże się z antygenem na cytokeratynach 8, 18 i 19. Te cytokeratyny są wyrażane przez normalne i transformowane komórki nabłonkowe23, 27 ale nie komórki szpiku kostnego.16,17 W porównaniu z antybiotykami przeciwko pojedynczym członkom rodziny cytokeratyn, A45-B / B3 jest bardziej wrażliwy, 16,17 być może częściowo z powodu regulacji w dół poszczególnych polipeptydów cytokeratynowych w niektóre transformowane komórki.28 Znalezienie mnogich aberracji chromosomowych swoistych dla nowotworu w komórkach zawierających cytokeratynę w szpiku kostnym jest mocnym dowodem na to, że nasza metoda wykrywa mikroprzerzuty.21,29
Kontrowersje dotyczące znaczenia prognostycznego obecności lub braku komórek pozytywnych pod względem cytokeratyny w szpiku kostnym 9-11,19,30-33 można wytłumaczyć przez zastosowanie różnych przeciwciał, technik barwienia i kryteriów definiowania pozytywnie zabarwionych komórek. Brak wykrywalnych komórek cytokeratynowych w 189 z 191 próbek od pacjentów kontrolnych z niezłośliwą chorobą w naszym badaniu (przy wszystkich analizach przeprowadzonych w sposób zaślepiony) wykazuje specyficzność A45-B / B3. Dwa pozytywne wyniki mogły być spowodowane przez zabarwienie komórek plazmocytoidowych 34 lub mogą one odzwierciedlać obecność okultystycznego złośliwego guza.14 Specyficzność cytokeratyny jako markera komórek nabłonkowych nowotworu wydaje się oczywista, 35 jednak pozostaje problem błąd pobierania próbek związany z badaniem małych objętości aspirowanego szpiku kostnego. Wykluczenie próbek z mniejszą niż średnia liczbą komórek nowotworowych (np. 3 komórki guza na 2 x 106 komórek szpiku) z naszej analizy nie zmieniło statystycznego znaczenia naszych wyników. Co więcej, eksperymenty in vitro wykazały, że nasze oznaczenie w sposób powtarzalny wykryło pojedynczą komórkę nowotworową spośród miliona komórek szpiku kostnego (dane niepublikowane). W tym badaniu zbadaliśmy medianę 2 milionów komórek szpiku od każdego pacjenta.
Niedociągnięcia w aktualnych praktykach nowotworowych ujawniają się z faktów, że odległe przerzuty występują ostatecznie u nawet 30 procent pacjentów z rakiem bez węzłów36 i że około 40 procent pacjentów z rakiem z węzłem dodatnim przeżywa 10 lub więcej lat .37, 38 Ménard i in
[hasła pokrewne: odgłos opukowy stłumiony, cystatyna, układ adrenergiczny ]
[podobne: badanie usg jamy brzusznej, farmacja cm uj, golemo gratka ]