Rozkłady środka powierzchniowo czynnego i płucnego po leczeniu przedwczesnych jagniąt naturalnym surfaktantem.

Przedwcześnie urodzone jagnięta traktowano znakowanym radioaktywnie naturalnym środkiem powierzchniowo czynnym przez wkroplenie tchawicy przy urodzeniu i przed rozpoczęciem mechanicznej wentylacji lub po 23 +/- (+/- SE) min wentylacji mechanicznej. Prawidłowe rozkłady przepływu krwi w komorze, wyniki lewej komory i boczne przecieki kanału od lewej do prawej mierzono radioznakowanymi mikrosferami. Po uśmierceniu płuca jagniąt otrzymujących w chwili porodu środek powierzchniowo czynny napompowywano równomiernie z ciągłym naciskiem, podczas gdy płuca jagniąt traktowane po okresie wentylacji miały napowietrzone, częściowo napowietrzone i niedodmujące obszary. Wszystkie płuca zostały podzielone na części, które zostały zważone i skatalogowane pod względem lokalizacji. Oznaczono ilość radioaktywnego środka powierzchniowo czynnego i radioaktywności związanej z mikrosferą w każdym kawałku płuca. Surfaktant był stosunkowo jednorodnie rozprowadzany na kawałki płuc od jagniąt, które po urodzeniu traktowano surfaktantem; 48% kawałków płuc otrzymało ilości środka powierzchniowo czynnego w granicach +/- 25% średniej wartości. Surfaktant był korzystnie odzyskiwany z napowietrzonych kawałków płuc jagniąt poddanych obróbce po okresie mechanicznej wentylacji, a rozkład środka powierzchniowo czynnego w tych płucach był bardzo niejednorodny. Dystrybucja prawych komór krwi do płuc była dość jednorodna w obu grupach jagniąt. Jednakże u 8 z 12 jagniąt przepływ krwi w płucach był preferencyjnie kierowany w kierunku od części płuca, które otrzymywały stosunkowo duże ilości środka powierzchniowo czynnego i w kierunku kawałków płuc, które otrzymywały mniej środka powierzchniowo czynnego. To ostre przekierowanie dystrybucji przepływu krwi w płucach może wynikać z lokalnych zmian w zakresie zgodności z płucami po wkropleniu środka powierzchniowo czynnego.
[przypisy: olx jaslo, babka płesznik opinie, ból krtani ]