Uprawa Bacillus choroby Whipplea ad

Najwyraźniej miał też gorączkę reumatyczną jako dziecko, choć tego nie można było potwierdzić. Echokardiogram wykazał zagęszczoną zastawkę aortalną z ciężką niewydolnością i prawidłową funkcją lewej komory. W zimie rozwinęło się pogorszenie zastoinowej niewydolności serca, a pacjent był dwukrotnie hospitalizowany z powodu utraty wagi i zapalenia płuc. Do maja 1998 roku stracił 15 kg i został przyjęty do szpitala z nudnościami i wymiotami. Nie było historii biegunki, żadnych objawów organomegalii na badaniu jamy brzusznej ani limfadenopatii. Został przeniesiony do szpitala w Halifax w Nowej Szkocji w Kanadzie w maju 1998 roku. Echokardiogram wykazał roślinność na przedniej ulotce zastawki mitralnej i niewielką roślinność na cięciwach przedniej ulotki. Nie było związane z niedomykalności mitralnej z cepa przedniej ulotki, surowej niedomykalności aortalnej, wegetacji widoczne na ulotkach i mały ropień pierścienia obok przegrodę. Podczas zabiegu nie stwierdzono tkanki zastawki aortalnej po dokładnym badaniu, ale w miejscu zastawki aortalnej stwierdzono całkowite wycięcie i zastąpiono ją homograftem. Pacjent powrócił do zdrowia bez powikłań i został 14 dni później wysłany do domu podczas przyjmowania antybiotyków. Podczas wizyty kontrolnej po dziewięciu miesiącach pacjentka pozostała w dobrym stanie. Chirurgicznie wycięte tkanki utrwalono w formalinie lub zamrożono w -80 ° C. Plastry próbek tkanek zatopionych w parafinie pocięto na 5 .m i zabarwiono hematoksyliną i eozyną. Barwienie PAS i inne plamy wykorzystano do wykrycia bakterii.14
Pierwotna izolacja przez kulturę komórkową
Tabela 1. Tabela 1. Podsumowanie procedury izolacji. Hodowlę prowadzono techniką wirowania-powłoki-fiolki z ludzką linią komórek fibroblastów (HEL), która jest stosowana w naszym laboratorium do wykrywania wewnątrzkomórkowych bakterii, jak opisano wcześniej.15,16 Wszystkie linie komórkowe i odczynniki hodowlane są sprawdzane co tydzień pod kątem zanieczyszczenia bakteryjnego. . Zamrożoną tkankę zastawki sercowej umieszczono w minimalnej pożywce podstawowej i rozdrobniono, a zawiesinę użyto do zaszczepienia trzech fiolek skorupowych (Tabela 1). Zainfekowane fiolki poddano obróbce, jak opisano wcześniej.15,16 Hodowle analizowano pod kątem bakterii przez cytokirowanie 100 .l supernatantu z fiolki z otoczką, a następnie barwienie Gimenez17 w dniach 10, 20 i 30 dnia 30 dnia, fiolka z muszlą. supernatant i zaszczepione komórki zebrano, inokulowano do 25-cm2 kolb do hodowli komórkowej (kolba 1) 5 ml pożywki i inkubowano w 37 ° C w atmosferze 5% dwutlenku węgla. Co tydzień przez sześć tygodni (do 72. dnia) komórki badano za pomocą odwróconego mikroskopu w celu uzyskania efektów cytopatycznych, a pożywkę inkubacyjną zastępowano. Przed wymianą podłoża otrzymano 200 .l supernatantu w celu cytocentrowania i barwienia za pomocą Gimenez, akrydynowej pomarańczy Grama, barwników Ziehl-Neelsen i PAS.
Propagacja izolatu
Izolat był namnażany w komórkach HEL hodowanych w opisanych wcześniej warunkach (Tabela 1). 165. W 75 dniu, 3 ml supernatantu z kolby zastosowano do zaszczepienia 10 fiolek skorupowych i 2 ml zastosowano do zaszczepienia konfluentnej monowarstwy komórki w 25-cm2 kolbie do hodowli komórkowej (kolba A) z 5 ml pożywki
[przypisy: odgłos opukowy stłumiony, szmer pęcherzykowy w płucach, szmery oddechowe ]
[hasła pokrewne: blok serca, fizjologia cmuj, ból krtani ]